Visa Stockholms Helikoptertjänst på en större karta

Stockholms Helikoptertjänst

Stockholms Helikoptertjänst AB är ett helikopterföretag som är helt inriktat på bruksflyg (aerial work).
Hörnstenarna i verksamheten består av lyft, brand-bekämpning, kraftledningsbesiktning, inventering samt foto- och film.