Besättning: 1-2 piloter
Längd: 13.77 M
Kapacitet: 15 personer
Höjd: 3.72 M
Rotor diameter: 13.8 M
Tom vikt: 3 622 KG
Max startvikt: 6 400 KG
Motor: 2 x P & R PT6C-67C (2 x 1531 HK)
Max fart: 310 km/h
Räckvidd: 1061 KM
Stighastighet: 10.9 m/s