Besättning: 1-2 piloter
Längd: 9.6 M
Kapacitet: 0-4 personer
Höjd: 3.4 M
Rotor diameter: 10 M
Tom vikt: 991 KG
Max startvikt: 1 715 KG
Motor: 1 x Turbomeca Arrius 2F
Marchfart: 223 km/h
Räckvidd: 710 KM
Stighastighet: 5.84 m/s