Besättning: 1-2 piloter
Längd: 13.03 M
Kapacitet: 9 personer
Höjd: 3.45 M
Rotor diameter: 11 M
Tom vikt: 1 792 KG
Max startvikt: 3 585 KG
Motor: 2 x Turbomeca Arriel 1E2
Marchfart: 246 km/h
Räckvidd: 680 KM
Stighastighet: 8.1 m/s