Visa Heliair Sweden på en större karta

Heliair Sweden

Heliair Sweden är ett företag som opererar från fyra baser i Sverige.
Deras huvudbas finns på Bromma flygplats i Stockholm.
Deras huvudsakliga arbetsområden är filmning, transporter, hängande last och inspektion av kraftledningar.