Visa Jämtlandsflyg på en större karta

Jämtlands Flyg

Jämtlands Flyg är ett företag med lång erfarenhet inom helikopterflyget. De startade 1954, men då hette företaget Jämtlands Aero.
Jämtlands Flyg utför varierande uppdrag i hela Skandinavien och här kan du se en del av deras uppdrag.

Skogsvård
Viltvård
Rennäring
Elnät
Vattenprovtagning
Lyftjobb
Vindkraft
Heli-ski
Skogsbrandsbekämpning
Ripjakt
Fiskeflyg
Taxiflyg
Foto/Film