Visa Laroy Flyg på en större karta

Laroy Flyg

Laroy Flyg sysslar nästan uteslutande med kalkspridning över sjöar och våtmarker i södra Sverige.
De står i beredskap för elbolagen i samband med oväder och utför även en del uppdrag med hängande last.