Vid i- och urlastning samt på- och avstigning är ofta stjärt- och huvudrotor igång vilka båda är väldigt farliga och kräver stor respekt från både personal och passagerare.
Följ alltid pilotens instruktioner!

Påstigning:

  • Vänta vid anvisat avstånd från helikoptern innan piloten ger klartecken för ilastning. Personal på plats hjälper er lasta i bagaget
  • Stig in i helikoptern när piloten ger er klartecken, sätt på säkerhetsbälten och hörlurar
  • Håll mobiltelefoner avstängda

Avstigning:

  • Vänta tills piloten ger klartecken för er att stiga ur helikoptern
  • Lämna helikoptern framåt
  • Håll anvisat avstånd då helikoptern lyfter och håll i lätta saker så ej dessa blåser iväg
  • Gå aldrig bakom helikoptern, alltid framför om du måste gå i närheten
  • Håll fiskespön och längre föremål i horisontellt läge
  • Vid urlastning lastar personalen ut bagaget. Håll fast lättare saker och kasta eller langa ingenting i närheten av helikoptern, då de lätt kan blåsa in i helikopterns stjärt- eller huvudrotor och orsaka stora skador!

Leave a Reply