Linjebesiktning

Linjebesiktning av ledningar och ledningsgator är en nödvändighet för att underhålla Sveriges elnät. De svenska myndigheterna har som krav att alla luftledningar skall driftbesiktigas årligen. Besiktning från helikopter har visat sig vara den effektivaste och mest ekonomiska metoden.

Viltövervakning

Staten har ansvaret för vilt som t ex björn, varg, lo, älg. Dessa inventeras ständigt och i detta arbete används helikoptern som ett hjälpmedel. Det hade varit omöjligt att inventera så stora områden utan helikoptern som hjälp.

Renskötsel

Samerna använder ofta helikoptern som hjälpmedel i sitt arbete med renarna. Renarna strövar över stora områden och hade man inte haft tillgång till helikopter hade det varit oerhört tidskrävande att bedriva renskötsel. De transporterar även ut stolpar och nät för att kunna bygga staket som används vid bl a renmärkning.

Leave a Reply