Manövrera en helikopter

Posted on 06. jan, 2011 by in Blogg, Helikopter

När man ska manövrera en helikopter använder man tre saker: stigspaken, styrspaken och pedalerna. Stigspaken sitter till vänster om piloten och reglerar helikopterns höjd. När man lyfter spaken uppåt vrids rotorbladen (pitchvinkeln ökar) så att lyftkraften ökar och helikoptern kommer att stiga. För att hastigheten på rotorn ska hålla samma hastighet måste motoreffekten ökas och det görs genom gaspådrag. Detta styrs på olika sätt i olika typer av helikoptrar.

Pedalerna styr helikopterns rotation. När pitchvinkeln ökas, kommer också vridmomentet att öka och helikoptern vill börja att rotera (amerikanska helikoptrar åt höger och andra helikoptrar åt vänster) och för att förhindra detta måste en av pedalerna tryckas ner. Amerikanska helikoptrar rotera åt vänster och därför måste vänster pedal hållas ner, andra helikoptrar roterar åt höger och därför måste höger pedal hållas ned.

Styrspaken sitter mellan pilotens ben och styr helikopterns riktning. Om spaken förs framåt tilltas huvudrotorn framåt och helikoptern dras framåt. Tilltas rotorn åt höger, dras helikoptern åt höger osv. Denna funktion finns i 360 grader.

Tags:

Leave a Reply