Aérospatiale AS 332M1 Super Puma

Längd: 15,49 m

Höjd: 4,95 m

Rotordiameter: 15,6 m

Tomvikt: 6100 kg (5740 kg enligt vissa källor)

Max startvikt: med invändig last: 9000 kg, med hängande last 9350 kg

FRÄD-vikt med besättning: 8300-8400 kg inkl 1500 kg bränsle => endurance 3 timmar

Max last: 4,2 ton

Max last krok: 3000 kg

Maxvikt vinsch: 270 kg

Maxvikt reserv-vinsch: 135 kg

Bränslemängd: 2397 kg => ca 4 timmar 20 minuter och ej uttagbart 140 kg kvar

Passagerare: 6 st patienter på bår (fullt räddningsutrustad) alt 16 -24 st soldater.

Besättning: 4-5 st; Befälhavare, Copilot, Färdmekaniker, Ytbärgare och (Operatör)

Marschfart: 260 km/h

Motorer: 2 st Turboméca Makila 1A2

Motorstyrka: 2×1780 hk/1327kW

Antal: 10 ( urspungligen 12 då två st havererat)

I tjänst sedan: 1988

Övrigt: skidor för landning i snö.

Tillverkare: Aérospatiale, Frankrike numera Eurocopter

Helikopter HKP 10, AS332M1 Super Puma, är en tung helikopter som i första hand används för flyg- och sjöräddningsuppdrag. Vid persontransporter kan den ta ombord upp till 16-24 passagerare. Vid räddningstjänst kan sex till åtta bårar medföras.

Leave a Reply