Fakta

Längd:
13,90 m

Rotordiameter:
15,28 m

Höjd:
5,15 m

Tomvikt:
5,2 ton

Balkplatser:
2 st

Last inre:
4,5 ton

Antal:
14 st

Baserade:
Opererar från F17 Ronneby

HKP 4 har en maximal startvikt på dryga 10 ton och har över 40 år i Försvarsmaktens tjänst. Den är försvarsmaktens tyngsta och äldsta helikoptertyp. Uppdragstyperna har varierat under årens lopp men består i dag främst av, ubåtsjakt och stöd till samhället (räddningsberedskap).

HKP 4 är en tvåmotorig tandemrotorhelikopter. Den har två motorer, som tillsammans driver två lika stora rotorer.Rotorernas vridmoment tar på så sett ut varandra vilket eliminerar behovet av stjärtbom och stjärtrotor. Detta ger möjlighet till en stor lastramp i bakkroppen och en mycket rymlig kabin.

Under årens lopp har helikoptrarna  kontinuerligt modifierats. Idag är samtliga helikoptrar fullt utrustade för instrumentflygning och har även radar, styrautomat, kartplotter och vinsch. Ett antal HKP 4 är utöver detta också utrustade med NVD (Night Vision Devices. Det är utrustning som möjliggör visuell flygning på låg höjd i mörker).

Helikoptern kan snabbt konfigureras om mellan olika utrustningsalternativ:

  • Tom lyfter HKP 4 ca 3500 kg som hängande last. För transporter kan helikoptern utrustas för 26 sittande passagerare plus 3 besättningsmän.
  • För sjuktransporter kan 3 intensivvårdssängar eller upp till 15 fältbårar monteras eller  lastas ombord.

Fulltankad kan helikoptern flyga sträckan Sverige-Österrike, vilket motsvarar sex timmars flygning.

För räddningsuppdrag är helikoptern normalt utrustad motsvarande en vägambulans samt med ett akutvårdsteam bestående av läkare och sjuksköterska. Utöver detta ingår fem besättningsmedlemmar: taktisk officer, tekniker, ytbärgare samt två piloter. Helikoptern är vid räddningsberedskap normalt tankad för drygt tre timmars flygning.

När helikoptern jagar ubåtar, består besättningen av taktisk officer, sonaroperatör/ytbärgare, tekniker och två piloter. Då helikoptern är ubåtsjaktutrustad ingår en aktiv sonar samt vapenalternativen torped och sjunkbomb.

Leave a Reply