Fakta
Besättning:
1-2

Motor:
2 x 420 hkr Allison 250-C20B

Marschfart:
200 km/h

Längd:
11,86 m

Rotordiam:
9,84 m

Höjd:
3,15 m

Tomvikt:
1500 kg

Max startvikt:
2500 kg

Ursprungsbenämning:
MBB BO 105 CB-3

Tillverkningsland:
Tyskland

Antal:
20 st

I tjänst sedan:
1987

Helikopter 9 var Försvarsmaktens första beväpnade helikopter och användes länge som pansarvärnshelikopter vid kompanierna i Linköping och Boden . Den används i dag främst vid rek- och personaltransportflygningar och som transporthelikopter. Den opererar från Linköping och Ronneby.

HKP 9 är en tvåmotorig helikopter som tidigare ingick i pansarvärnshelikopterkompaniet. Uppgiften var bekämpning av fientliga pansarfordon. Beväpningen utgörs av fyra TOW-robotar. Helikoptrarna opererar på extremt låg höjd.  Besättningen består av en flygförare och en skytt.

Helikopter 9 inbjuder till ”sportig” flygning, främst beroende på maskinens goda manövreringsförmåga. Anledningen till denna förmåga är dess rotorsystem. Helikopter 9 är  utrustad med ett stelt rotorsystem, som innebär att avancerad flygning är möjlig. Andra militära helikoptertyper som tidigare opererats har rotorsystem, vilka är delvis eller  helt ledade, vilket innebär att rotordisken inte är kontruerad att att tåla negativa belastningar.

Helikopterflottiljen har totalt 20 stycken helikopter 9. Alla opererar från Linköping och Ronneby. Besättningen utgörs vid taktiska uppdrag av pilot och navigatör.Samtliga maskiner har genomgått en förändring för NVG-flygning (Night Vision Goggles) och all utbildning på NVG sker i dag på helikopter 9.

Leave a Reply