Behöver du flytta din sommartuga eller din bil som kört fast någonstans, då kan du hyra en helikopter med pilot som hjälper dig.

Idag använder man ofta helikopter när det inte går att komma dit med vanliga fordon eller att man inte kan lyfta upp saker med kran.

Några exempel:

när man byggde en liten stuga uppe på Globen i marknadsföringssyfte lyfte man upp den med helikopter.

när man bygger telekommaster kan man lyfta upp delarna med helikopter

vid avverkning av skog i otillgänglig mark flygs timmret ut med helikopter

Detta är några exempel på vad helikoptern kan användas till när man lyfter tunga saker, sedan finns det många saker däremellan som man kan använda helikoptern till.

En helikopter som emellanåt kommer till Sverige för uppdrag är Erickson Air Crane. Den lyfter ca 10 ton. Det går att lyfta ca 20 ton med världens största helikopter. En sådan helikopter finns inte i Sverige men det går att hyra in. Den helikopter som lyfter mest i Sverige i civil tjänst är Bell 205 UH-1H, den lyfter ca 1700 kg. En vanlig helikopter är Eurocopter AS 350, även kallad Ekorren, lyfter ca 1400 kg.

Tunga lyft

Helikopterlyft av materiel och helikoptertransport med underhängande last, kräver olika kompetens beroende på typ av uppdrag. Från enkla lyft med byggmateriel till precisions flygning vid montering av master.

För en lyckad operation helikopterlyft av materiel är kompetensen avgörande. Nedanför finns exempel på helikoptertransport och helikopterlyft av materiel uppdragstyper med ökande komplexitet och krav på erfarenhetsnivå .
Tabellen visar en del vanliga helikopterlyft av materiel operationer, men som självfallet inte innefattar allt:

  • A : Nivå 1 – Lägst kompetensnivå
  • B : Nivå 2 – Kan utföras av pilot med nivå 1
    erfarenhet under ledning av en nivå 3 pilot
  • C : Nivå 3 – Krav på lång erfarenhet

Nivå A

Big bags – robust last

Helikopterlyft med nät – robust last

Helikopterlyft med pall – robust last

Nivå B

Logging – Helikopterlyft av timmer

Byggmaterial – utan precisionsplacering

Helikopterlyft med nät – ömtålig last

Helikopterlyft med pall – ömtålig last

Big Bags – ömtålig last

Nivå C

Betong

Byggmaterial – precisionsplacering

Inventarier

Montering av teleutrustning , reflektorer , antenner

In- och utflygning av elektronisk utrustning

Stolpmontering

Mastmontering

Pilotens kompetens på helikoptertransport och helikopterlyft av materiel är en viktig faktor att känna till för dig som kund.

9 Responses to “Tunga lyft”